Lovpligtig information

Lovpligtig information

Selvevalueringsrapport

Ønsket med denne selvevaluering har været at få et billede af vores evne til at omsætte vores værdigrundlag til handling. Ord er taknemmelige, men hvordan opleves de i vores hverdag. Fokus denne gang har været på elevernes oplevelse af demokrati, tryghed og samværet på skolen.

Årsplan for skoleåret 21/22

Årsplan 2022/23 – 1.halvår

Årsplan 2022/23 – 2. halvår

Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag

Formular om nødundervisning

Nødundervisning i forbindelse med COVID19

Lovpligtig årsplan 2022/23

Årsplan med optælling af uger og angivelse af ferie

Indholdsplan for skoleåret 2022/23

Indholdsplan 2022/23

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljø- og trivselsrapport- Konklusion

Undervisningsmiljø- og trivselsrapport- Undersøgelse

Kajaksejlads på Fjordvang

Sikkerhedsinstruks kajak

Antimobbestrategi

Sådan arbejder vi for at undgå mobning

Karakterdatabasen for Fjordvang

Standpunktskarakterer og opnåede prøvekarakterer

Vedtægter for Fjordvang Efterskole

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling 27. april 2006 samt ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2016.

Nærværende vedtægter er godkendt at Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen 6. juni 2007. Ny udgave sendes til godkendelse 29. februar 2016.

Nærværende vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden 26. februar 2016.

Vedtægter for Fjordvang Efterskole

Elitesmiley til køkkenet

Køkkenet har modtaget en “elitesmiley” af fødevareministeriet som belønning for orden i forholdene gennem en længerevarende periode.

Her kan du læse Fødevarestyrelsens Smiley-rapporter:
www.findsmiley.dk

Sikkerhedsorganisation

Da vi er mere end 10 ansatte, skal vi have en sikkerhedsorganisation.

Udvalgets medlemmer:

  1. Jacob Gravlund Jørgensen
  2. Jesper Nielsen

Cookies på fjordvangefterskole.dk

Cookies på fjordvangefterskole.dk

Livet på Fjordvang Efterskole 2022_0005
Livet på Fjordvang Efterskole 2022_0023

Besøg os og hør mere om efterskolelivet på Fjordvang

Besøg os