Holdninger

Fjordvang gør dig klar til din fremtid

Fjordvang Efterskole er en aktiv efterskole, der vil gøre dig klar til din fremtid – både fagligt, kreativt og personligt! Vi ligger ved Ringkøbing i Vestjylland og tilbyder en spændende 9. klasse med Mind og Skills og en fed 10. klasse med 10Global, 10Håndværk og 10Kickstart.

Det kreative, det praktiske, det teoretiske og det sociale går hånd i hånd hos os. Vi bruger lige meget krudt på de fire elementer – og det bærer vores skole præg af.

Vi træder eleverne over tæerne…

Altså på den gode måde. Og hvad mener vi så med det? Jo – vi mener, at på Fjordvang Efterskole pakker vi ikke tingene ind. Vi er åbne om problemer, og vi tager fat – selvom det er svært. Kun på den måde kan vi være med til at udvikle eleverne – og det er en af vores fornemmeste opgaver.

Er du klar, tør vi godt garantere dig et år, du aldrig vil glemme – et år, som i den grad vil påvirke dig i positiv retning.

Én for alle - alle for evigt!

På Fjordvang kan du møde mange forskellige slags mennesker – og her er plads til alle. Har du mod på at udvikle dig, så har vi mod på at gøre det sammen med dig!

Det er vores mål at give eleverne en tro på sig selv og egne evner og lære dem at være sammen på en positiv, demokratisk og konstruktiv måde.

Høj faglighed

Fjordvang Efterskole forbereder dig til din ungdomsuddannelse. Det gør vi ved at tilbyde dig solid undervisning med høj faglighed og ved at hjælpe med at spore dig ind på, hvad du vil efter efterskolen. Både i 9. og i 10. klasse kan du vælge, om du vil gå på et gymnasialt eller erhvervsrettet spor.

Gennem kreative, praktiske og kropslige udfoldelser, de lærerige boglige timer og oplevelserne i naturen er det vores mål at give eleverne en tro på sig selv og deres egne evner, ligesom vi vil lære dem at være sammen på en positiv, demokratisk og konstruktiv måde i efterskolelivets skønne fællesskab.

Alsidig efterskole

På Fjordvang satser vi på alsidigheden gennem god, solid boglig undervisning og spændende linjefag: Gastronomi, Boldspil, Kunst & Design, Outdoor, Ridning, Metal og Musik.

Design efterskole

Vores værdier

Skolen blev oprettet i 1946 og bygger på et grundtvigsk livssyn. Vi er bevidste om, at lærerne og resten af personalet i høj grad er rollemodeller for eleverne.

Samværet og undervisningen skal være fuld af ”liv” og engagement, indlevelse og begejstring. Elever og forældre vil på Fjordvang opleve en flok voksne ”indåndere”, der vil og tør gå foran på en positiv måde.

Skolens værdigrundlag

Fjordvang Efterskole ønsker at møde eleverne med et åbent og fordomsfrit sind til en ligeværdig samtale om livet og dets muligheder – og besværligheder.

Vi tror på mangfoldighedens styrke og tilstræber at skabe et miljø præget af et positivt livssyn, hvor tillid præger samværet, hvor det er naturligt at møde holdninger og udvise respekt for andre, hvor frihed kan trives i et forpligtende fællesskab, og hvor medindflydelse og medansvar indgår i en demokratisk tankegang.

Mor, du skal ikke være nervøs. Jeg har det godt.

Oliver, Elev i 9. Mind

En vigtig beslutning

En efterskole er mange forskellige ting – ting som skal opleves og mærkes.

Er du interesseret i at høre mere om, hvilken skole vi er, vil vi meget gerne se dig til en af vores Besøgsdage, hvor vi holder åbent hus for alle interesserede.

Kom og oplev skolen “live” – kom og oplev den rare stemning, der er på skolen. Kom og se alle vores værksteder og fine faciliteter.

Fjordvang er for alle

Vi forventer din positive opbakning til skolen, din åbenhed og din interesse – det er vores “optagelseskrav”. Herudover skal du kunne følge en normal undervisning på 9. eller 10. klasses niveau. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Samtidig vil vi gerne understrege, hvor vigtigt det er, at du og dine forældre sammen nøje overvejer og drøfter beslutningen om et ophold på skolen.

Træffer du beslutning om at tilbringe et år eller to på Fjordvang, og er du positivt indstillet til skolen – ja så tør vi godt garantere dig en tid, du aldrig vil glemme – en tid, som i den grad vil påvirke dig i positiv retning!

Tør du ta’ springet – tør du la’ vær’?

Fjordvang Efterskole: Sjov og udfordrende hverdag i Vestjylland
Dansk stil med smil på - Boglig efterskole - Fjordvang Efterskole
efterskole mekaniker

Tillid og forventninger

Fjordvang bliver dit andet hjem, og ligesom et hvert hjem har uskrevne regler, ønsker vi heller ikke at lave en lang liste over alt det, elever må og især ikke må.

Vi vil gerne møde dig med ubetinget tillid, og vi forventer også, at du møder os med den samme indstilling.

Du har ved indmeldelsen tilmeldt dig en helhed, og vi forventer derfor, at du går aktivt og positivt ind i alle gøremål på skolen. Det er afgørende, at vi viser hensyn til hinanden og skaber en atmosfære, hvor alle føler sig trygge og velkomne.

Vi ønsker at sætte vores elever i situationer, hvor de lærer noget, hvor de skal tage stilling – ikke hvor de blot adlyder.

Fjordvang er en holdningspræget skole – demokrati, ansvar og tillid er nøgleord. Via elevstyret kan eleverne i høj grad være med til at præge hverdagen.

Når opholdet her på Fjordvang er slut, er målet, at eleverne er selvstændige, og at de har lært meget om sig selv i forhold til deres omgivelser og medmennesker. Dette kræver en dygtig medarbejderstab, der både kan forstå de unge, men også tør og kan udfordre dem og sætte grænser – og sådan en stab har vi!

Vejledning

I løbet af skoleåret vil vi løbende give uddannelses- og erhvervsvejledning. Herudover er der mulighed for personlige samtaler med en vejleder, som er behjælpelig med at udarbejde din individuelle uddannelsesplan.

Derudover indgår vejledning også som en naturlig del af de 3 elevsamtaler, som familielæreren har med sine elever i løbet af året. Skolen prioriterer denne vejledning højt, for vi ønsker at følge vores elever godt til dørs, så de er rustet til at vælge videre uddannelse/erhverv.

Samværsregler

Skolens få og simple væreregler er en hjælp i hverdagen, og disse skal selvfølgelig overholdes!
Værereglerne kan dog godt tages op til debat – og evt. forbedres.

Væreregler:
Vi forventer en almindelig god og ansvarlig opførsel, og du skal til enhver tid rette dig efter henstillinger fra personalets side.

Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art.

Du må ikke ryge, indtage snus eller andre tobakslignende stoffer.

Du skal være på dit eget værelse mellem kl. 22.00 og 6.30.

Du har mødepligt til undervisning, alle hovedmåltider, rengøringspligter og arrangementer.

Sidst men ikke mindst – du skal være en god kammerat!

Torben fortæller om hans oplevelse af Fjordvang Efterskole som forælder

Tina fortæller om hendes oplevelse af Fjordvang Efterskole som forælder

Nuværende og tidligere elever fortæller om deres efterskoleår

Se filmen om Fjordvang

Det bedste år i dit liv venter på dig

Et efterskoleår på Fjordvang bliver det bedste år i dit liv. Oplev vilde udfordringer, afslappende hyggestunder, kærlighed, nye venskaber, verdensklasse lærere, topfaciliteter og ikke mindst et intenst efterskoleliv med oplevelser og venner for livet.

Hvorfor vælge Fjordvang?

  • Du bliver klar til en gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse
  • Vores undervisning tager afsæt i din faglige interesse
  • Du bliver en del af stærkt fællesskab
  • Vælg mellem 7 forskellige og fede linjefag
  • Du udvikler dig fagligt og som menneske
  • Du lærer at tage stilling og bliver selvstændig
  • Vi har fokus på læring og værktøjer
  • Du bliver bevidst om dine styrker

Besøg os hør flere grunde til at vælge Fjordvang

Besøg os