Boglig efterskole

Boglig efterskole med plads til alle, der vil lære

Kunne du tænke dig at gå på en boglig efterskole, der tager udgangspunkt i dine styrker? Så er Fjordvang Efterskole stedet for dig.

Alle vores elever vælger et bogligt spor, der tager udgangspunkt i, hvordan du som elev godt kan lide at lære. I 9 årgang kan du vælge mellem Mind og Skills. I 10 årgang hedder sporene 10Global, 10Håndværk og 10Kickstart.

Boglig efterskole med afgangseksamen

Sporene har det til fælles, at du og dine kammerater bliver undervist med henblik på afgangseksamenerne. Lærerne på de forskellige spor vil, med udgangspunkt i dine styrker og interesser, hjælpe dig med at dygtiggøre dig inden for de boglige fag. Ligesom de vil hjælpe dig med at blive mere afklaret i forhold til uddannelsesvalg.

Josefine fortæller om 10Global på Fjordvang Efterskole

Mille fortæller om 9. Mind på Fjordvang Efterskole

Har du ambitioner om at udvikle dig fagligt og som menneske?

Fjordvang Efterskole kombinerer en stærk boglig efterskole med en praktisk dimension. Vores boglige spor er både for dig, der elsker bøger og vil være dygtigere bogligt, og for dig der gerne vil bruge hænderne og arbejde med flere praktiske fag.

Fjordvang Efterskole er både en gymnasie- og håndværksforberedende efterskole. Du vælger selv hvilken retning, du skal på.

Ligegyldig hvad tør vi godt love, at du udvikler dig både fagligt og som menneske.

I Mind er der ro og plads til at lære. Nu er jeg klar til gymnasiet!

Sofia, elev i 9. Mind

I 10Global arbejder du med

 • Tværfagligt projektarbejde
 • Produktudvikling og innovation
 • Bæredygtig udvikling
 • Teknologi og design
 • Samfundsvidenskab og kommunikation
 • Udveksling og internationalt samarbejde

 

På den gymnasieforberedende 10. klasse 10Global på Fjordvang arbejder du projektorienteret omkring et overordnet emne. Dit eget fordybelsesområde vælger du i samarbejde med din gruppe og dine lærere.

Du kommer til at skifte mellem oplæg på klassen, gruppearbejde, skriftligt arbejde, kreative projekter og fremlæggelser. Alle projekter afsluttes med fremlæggelser, som vurderes med udtalelser og karakter.

Året afsluttes med en stor årsopgave, som bedømmes med eksterne censorer med både karakter og udtalelse.

I 9. Mind arbejder du med

 • Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Idræt, Naturfag (Fysik/Kemi, Biologi og Geografi)
 • Fagdage/Temadage
 • Fællestimer (Fortælling/Sang/Debat/Puls)
 • Bevægelse/Fysisk træning
 • Stamholdsmøde
 • Demokratisk læring
 • Linjefag og valgfag

 

I Mind bruger vi 9. klasse på at gøre dig klar til en gymnasial uddannelse. Vi arbejder med projekter, hvor vi både fordyber os på skolen og tager ud af huset. Her møder vi ildsjæle, der brænder for det, vi arbejder med.

Du kommer naturligvis til de samme afgangsprøver som alle andre 9. klasser i Danmark.

Hvorfor vælge boglig efterskole?

Du skal vælge en boglig efterskole, hvis du:

 • vil have stor indflydelse på din egen læring
 • kan lide at arbejde projektorienteret i en gruppe
 • synes det er fedt at arbejde tværfagligt med flere fag
 • kan lide at være kreativ og innovativ
 • har lyst til at lære og vil udvikle dig på et højt fagligt niveau
 • vil være en del af et fællesskab, hvor det boglige er fedt

Jeg har rykket mig fagligt og føler mig klar til gymnasiet

Sofie, elev i 10Global

Hvem møder du?

Emilie Anker Balle-Svendsen

Lærer
Underviser i: 9. Mind, Tysk, Matematik, Idræt, Bevægelse og Boldspil

Erik Nørgaard Samuelsen

Lærer
Underviser i: Musik, Fællestimer, Naturfag, Engelsk og Kursusfag

Joachim Sander Nielsen

Lærer
Underviser i: 10Global, Idræt, Bevægelse, Naturfag og er en del af trivselsteamet

Lene Kjærgaard

Lærer
Underviser i: Kunst & Design, Dansk, Bevægelse, Kursusfag og er en del af trivselsteamet

Lotte Pilgaard

Lærer
Underviser i: Matematik, Naturfag, Bevægelse, Kursusfag og er skolevejleder

Lise Bruzelius

Lærer
Underviser i: Gastronomi, Dansk, Bevægelse, Kursusfag og er en del af trivselsteamet

Rasmus Kvist Nielsen

Lærer
Underviser i: Outdoor, 9. Skills, Matematik, Medborgerskab og Bevægelse

Stine Skellgaard Lyngesen

Lærer
Underviser i: 9. Mind, Dansk, Engelsk, Sang og Kursusfag

Freja Schurmann Møller

Undervisningsassistent
Underviser i: Bevægelse og er støtte i boglige timer

Besøg os og hør mere om en boglig efterskole og livet på Fjordvang

Besøg os